DE CZ EN Print

DĚJINY STAVBY

Farní kostel sv. Štěpána

  • Původní kostel zde stál již kolem roku 1300.
  • pozdně gotický trojlodní kostel o čtyřech klenebních polích z let 1487-1507
  • v roce 1872 prodloužení podélných lodí o dvě klenební pole západním směrem