DE CZ EN Print

GEOMANTIE A SAKRÁLNÍ STAVBY

SILOVÁ MÍSTA
SÍLA MEDITACE

Kostely a poutní místa se vždy stavěly na silových místech. Dřívější stavitelé pracovali při projektování sakrálních stavebgeomantií a se známými přírodními energiemi. Snažili se dosáhnout energetické harmonizace kostelních prostor, aby podpořili návštěvníky chrámů v meditaci a čerpání energie při modlitbě.

Dnes se takové energie vyhledávají pomocí virgule nebo kyvadla.

ÚDAJE O PROJEKTU

Projekt „Síla poutních míst“ zpracoval geomantický odhad u osmi kostelů nacházejících se severně od Freistadtu v Horním Rakousku. Mělo být prověřeno, že dřívější stavitelé zřizovali kostely a poutní místa v souladu s geomantickými jevy.

Daná energetická situace každého kostela je názorně prezentována. Za účelem informovanosti návštěvníků chrámů vznikly informační sloupy.

Iniciátorem projektu je „Zukunftsforum Freiwald“, sdružení obcí Grünbach bei Freistadt, Leopoldschlag, Rainbach im Mühlkreis, Sandl, St. Oswald bei Freistadt a Windhaag bei Freistadt. Na jihočeské straně projekt „Poutní místa na Malši/Wallfahrtsstätten an der Maltsch“ realizuje město Kaplice.

Projekt byl finančně podpořen Evropskou unií, Jihočeským krajem a Horním Rakouskem.