Die Kraft der Wallfahrtsorte

GEOMANTIE – SÍLA HARMONIZACE

Na silových místech vyzařují různé bioenergie, které v nás mohou posílit určité vlastnosti, například kreativitu nebo schopnost lépe komunikovat. Mohou způsobit pocity blaženosti, veselou náladu, nebo nám pomohou při překonávání zármutku.

V Rainbachu jsou speciální energie Země koncentrovány nejvíce v jižní části chrámu, na sever od hřbitovní kaple.
Rovnoměrné energie JIN (14.000 BE*) v lodích kostela a rovnoměrné energie JANG (14.000 BE*) v kněžišti.