Die Kraft der Wallfahrtsorte

VYZKOUŠEJTE SAMI SÍLU TOHOTO POUTNÍHO MÍSTA!

Po obou stranách kostelních zdí stoupá vzhůru stejnoměrně rozptýlená energie, která se ve středu splétá do spirály.

Tímto vznikají dvě rozdílná pole:

Levá strana je pravotočivá (JANG = mužský princip), je to „strana pro ženy“, které zde čerpají „mužskou energii“.

Pravá strana je levotočivá (JIN = ženský princip), je to „strana pro muže“, kteří zde čerpají „ženskou energii“.